Termeni şi condiţii de utilizare portal

1. Acceptarea condiţiilor

2. Descrierea serviciilor

3. Neangajarea răspunderii

4. Reguli generale

5. Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

6. Drepturile asupra conţinutului portalului

7. Informaţii personale

8. Legătura cu alte site-uri

9. Încheierea acordului

10. Termeni de utlizare canale social media

 

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

Acesta este portalul oficial al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali (denumit în continuare "CNAS") pentru interacțiunea digitală cu asistenții sociali. Folosirea portalului (denumit în continuare "SIMAS") presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul portalului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare.

în cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea portalului.

 

DESCRIEREA SERVICIILOR

Prin intermediul funcționalităților sale, portalul SIMAS oferă Utilizatorilor de tip asistent social acces la dosarul personal în format electronic, activități de învățare și evaluare utilizând instrumente moderne de învățământ la distanță și interacțiune digitală cu personalul CNAS.

 

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

CNAS întreţine acest portal cu scopul de a înlesni accesul asistenților sociali la informaţii. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. Dacă sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora.

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate în portal.

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul portalului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

 

REGULI GENERALE

Administratorul portalului declară următoarele:

  • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului portalului;
  • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a portalului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
  • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile portalului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

 

DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI PORTALULUI

© 2024 Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali

Reproducerea materialelor de pe portal este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe portal, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe portal va fi clar indicată acolo unde este cazul.

 

INFORMAŢII PERSONALE

Prin intermediul prezentului portal sunt gestionate informaţii de natură personală. Vă rugăm să consultanți Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru mai multe detalii.

 

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Portalul-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri partenere sau de interes.

Cu toate acestea, după ce ați utilizat aceste link-uri pentru a părăsi site-ul nostru, trebuie să rețineți că nu avem niciun control asupra acestor site-uri web externe.

Prin urmare, nu putem fi responsabili pentru protecția și confidențialitatea informațiilor pe care le furnizați în timp ce vizitați aceste site-uri deoarece aceste site-uri nu sunt reglementate de politica noastră de confidențialitate și de cea de cookie-uri. Vă recomandăm să fiți precauți și să consultați declarația de confidențialitate aplicabilă site-ului web în cauză.

 

ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. în cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.

 

TERMENI DE UTILIZARE CANALE SOCIAL MEDIA

Vă rugăm să consultați acest DOCUMENT pentru descrierea completă a termenilor și condițiilor de utilizare a canalelor social media.