Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal
Cunoaștem importanța datelor tale cu caracter personal

Respectăm confidențialitatea datelor tale cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

 

Ce sunt datele cu caracter personal

În sensul Regulamentului nr. 679/2016, “date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

Ce presupune prelucrarea datelor cu carcter personal

În sensul Regulamentului nr. 679/2016, “prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

Controlul informațiilor tale personale

Poți alege să restricționezi colectarea sau utilizarea informațiilor tale. personale în următoarele moduri:

  • prin configurarea setarilor cookie-urilor în bara de consimțământ afișată în partea de jos a site-ului web.
  • de fiecare dată când ți se solicită să completezi un formular pe portalul-ul web SIMAS-PORTAL, te rugăm să citești cu atenție politica noastră de confidențialitate a datelor.

Nu vom vinde, distribui sau închiria informațiile tale personale către terți decât dacă avem permisiunea ta sau dacă legea ne obligă să o facem.

Poți solicita detalii despre informațiile personale pe care le deținem despre tine, în baza Regulamentului (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum și a oricăror alte legislatii aplicabile pe teritoriul Romaniei. Dacă dorești o copie a informațiilor deținute, te rugăm să te loghezi în portal și să generezi fișa asistentului social care va conține toate informațiile pe care le deținem despre tine. De asemenea ne poți trimite prin e-mail o solicitare utilizând informațiile adresa cnasr@cnasr.ro.

Dacă crezi că informațiile pe care le deținem sunt incorecte sau incomplete, te rugăm să le loghezi în portal și să le completezi/modifici prin funcționalitățile pe care acesta le oferă.

 

Ce date colectăm

Colegiul Național al Asistenților Sociali colectează Date cu Caracter Personal și le prelucrează în baza legii nr. 466/04.11.2004.

Prin intermediul formularului de contact, este posibil sa colectăm nume, prenume și adresa de email și număr de telefon.

 

Ce facem cu informațiile pe care le colectăm

Avem nevoie de aceste informații pentru a putea funcționa cf. legii nr. 466/04.11.2004 și a ne exercita atribuțiile cf. acesteia.

 

Securitate

Ne-am angajat să te asigurăm că informațiile tale sunt sigure.

Pentru a preveni accesul sau dezvăluirea neautorizate, am pus în aplicare proceduri fizice, electronice și manageriale adecvate pentru a proteja și securiza informațiile pe care le gestionam sau colectăm online.